SVÄTODUŠNÁ


...a Duch Svätý naplnil všetkých...
                                                           Sk 2;4

Duch sveta
    všetko ovládol
Vedie len k tomu
    čo na zemi
    sa ľuďom páči
Bohatstvo luxus
    drahé dovolenky
Jedlo a pitie
    koľko hrdlo ráči
Mať v rukách moc
    a vládnuť nad tými
   čo nie sú na výslní
Duch sveta
Prenikol ľudstvom
    ako prudký jed
A svet sa nadšene
    v jeho rytme vlní

Nechcem sa krútiť
    v tomto kolotoči
Nechcem s tým duchom
    biedne zahynúť
Pozerám hore – k nebesám
Odtiaľ k nám vanie
    Svätý Duch
Kto zacíti Ho v srdci
    šťastím zaplesá
V tom Duchu žiť chce
Plniť Božiu vôľu
V nádeji kráčať k večnosti
Kde naňho náruč Pánova
    otvorená čaká
Kde prestretý je Jeho stôl
    nesmiernej Lásky
    a prebohatej milosti

                                      Oľga Adamkovičová

Späť