Svätá smelosť

                                                           prehrať
„A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto,
kde boli zhromaždení,
všetci boli naplnení Duchom Svätým
a smelo hovorili slovo Božie.“   
Sk 4:31

Niekedy počujem ľudí vravieť: „Potrebujeme ďalšie Letnice.“ Nie, tie prvé boli viac než postačujúce. Ale môže sa aj nám dnes stať to, čo sa stalo im? Odpoveď je: áno aj nie. Nikde inde v Biblii nečítame o prudkom vetre a zostúpení Ducha v podobe plameňa na ľudí. No v Skutkoch často čítame o tom, ako Duch Svätý veriacich naplnil, hovoril k nim a používal ich.

Moc, ktorú dal Duch Svätý cirkvi 1. storočia počas Letníc, je dnes k dispozícii pre cirkev 21. storočia. Moc, ktorú vtedy dostali, je teraz dostupná pre nás.

Duch Svätý napĺňal veriacich 1. storočia znovu a znovu a znovu. Čítame o Petrovi pri Krásnej bráne, ako ho Duch Svätý viedol, aby zodvihol chromého muža na nohy. Potom čítame, ako ho Pán naplnil Duchom Svätým a on vyznal, že Ježiš je Mesiáš.

Tá istá moc zostúpila na Pavla, keď sa snažil kázať evanjelium vládcovi a čarodejník mu odporoval. A Biblia nám v Skutkoch, v kapitole 13 hovorí, že sa Pavol naplnený Duchom Svätým obrátil na tohto muža a napomenul ho. Chcelo to smelosť od Boha.

Keď veriaci hlásali evanjelium a prikázali im, aby prestali, modlili sa za ešte väčšiu smelosť, aby ho ďalej ohlasovali. A po tejto modlitbe v Sk 4:31 sa zatriasla budova, v ktorej boli zhromaždení, a ich všetkých naplnil Duch Svätý a odvážne hlásali Božie posolstvo.

Ak sa niekedy bojíš prehovoriť o svojej viere, ak ti niekto oponuje alebo ťa ako kresťana vysmieva, potom si kandidát na naplnenie Duchom Svätým.

    Greg Laurie, evs.sk

Späť