SMRTNÁ NEDEĽA 2023


Ukrižuj Ho!

Kričali vtedy

Ukrižovať!

Kričia mnohí dnes

Svet sa nemení

Len ako v divadle

     menia sa kulisy

A noví herci

     bojujú o slávu

Získavajú divákov

     ktorí aj dnes pľujú

     na tú svätú Hlavu

bičujú Ho bezohľadne

     bolestne a kruto

Srdce Mu pritom krváca

Im to nie je ľúto

 

Odpusť nám Pane prosíme

     naše mnohé viny

Odpusť že Ťa zapierame

Križujeme denne

Odpusť - pomôž

     nech sme iní

Nie ako tento svet

     čo žije podľa seba

Nech v našich srdciach odteraz

     nosíme už len Teba

 

           Oľga Adamkovičová  (26.3.2023)

 

Späť