PREČO TRPÍME


Krutosti vojen
Svetových
    aj tých lokálnych
Holokaust
September jedenásty
Pandémie
A ďalšie svetové
    katastrofy
Kto ich spočíta
Za všetkým ale stojí
    kopec ľudskej zloby
A stohy mŕtvych tiel
Nevinných obetí
Možno dnes neverí
    kto sám to nevidel
 
Tak to je - človek bol a je zlý
A preto trpia všetci
Len jeden celkom nevinný
    na kríži dokonáva
Za všetky hriechy sveta
Nekričí Tíško len trpí
Nie je to žiadna sláva
 
Napokon – trpím ja
    bolestne trpíš aj ty
Nie je to trest
Nie je to odplata
Hoc často aj také
    myšlienky máme
Možno nás Otec náš
    bolesťou vychováva
Možno chce ku sebe pritiahnuť
Držme sa stále Jeho ruky
On raz nás vytrhne
    zo všetkej biedy
On zbaví každej bolesti
Na radosť premení
    dnešné trápenia
Zo všetkých bied nás vyprostí

            Oľga Adamkovičová
 
(12.9.2022)
Späť