PODOBY LÁSKY


Láska sa rozdáva
Už od lona matky
V rodičovskom dome
    ten čas zdá sa krátky
No ani potom
    tá láska nekončí
Aj keď raz dieťa vo svete
rodičom zmizne spred očí
 
Láska muža - láska ženy
Spočiatku očarí
Neskôr sa môže zmeniť
    na celkom inú podobu
Mala by ale vydržať
    tú cestu dlhú – krátku
    až celkom ku hrobu
A rozdávať sa neprestajne
Cez všetky radosti
    ale aj trápenia
ktoré tú lásku iba upevnia
 
Je však aj láska celkom iná
Čo viedla k veľkej obeti
Na kríž raz pribila
    Božieho Syna
On za nás trpel
    hrozné muky
On za nás hriešnych
    život položil
On z lásky nesmiernej
    obetoval seba
Prijať tu lásku srdcom vďačným
    a ňou sa sýtiť deň čo deň
To jediné nám dnes
    skutočne všetkým treba  
 
           Oľga Adamkovičová
Späť