Pán Ježiš – náš Záchranca


Keď sa ale zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha,
spasil nás, nie zo skutkov, ktoré, v spravodlivosti, sme my činili,
ale podľa svojho milosrdenstva. 
                      Títovi 3,4-5

 

Boh poslal na zem Pána Ježiša Krista, aby zachránil stratených ľudí.

Ak si vezmeme do ruky Bibliu a prečítame si list Títovi, uvedomíme si, že sme boli úplne stratení. Čítame tam, akými mnohými spôsobmi sa zlo prejavovalo skrze nás ľudí. Slúžili sme mnohým žiadostiam a žili život v zlobe a závisti. Naše správanie bolo charakterizované nenávisťou, hanebnou ziskuchtivosťou, spormi a hádkami. Dokonca aj jeden vtedajší filozof vystavil ľuďom na Kréte veľmi zlé svedectvo: označil ich za lenivých, zlých, divokých a klamárov. V tomto bahne hriechu sme sa nachádzali aj my. Nebola možnosť, ako sa z toho oslobodiť. Boli sme beznádejne stratení.

Ale potom sa zjavil Syn Boží a z tejto biedy nás zachránil. Musel kvôli tomu prísť z neba na zem a stať sa človekom. Tu na vlastnom tele zažil, akí sú ľudia zlí. Nenávideli Ho a pribili Ho na kríž. A teraz prichádza to slávne: zomrel tam ako Záchranca za teba aj za mňa.

Keď veríme v Pána Ježiša, vieme: On nás vyslobodil z moci hriechu, vykúpil z moci satana a zachránil pred Božím súdom. Aké je to veľkolepé! Každý deň sa usilujme Mu ďakovať za Jeho zachraňujúcu lásku – zvlášť v nedeľu, keď na Neho spomíname.

                         Dobre sejba 2013

                      

Späť