Odpočinok na všetkých cestách

  
On riekol: Osobne pôjdem pred tebou
a dovediem ťa k odpočinku
.  2M 33:14


Aké vzácne zasľúbenie! Pane, pomôž mi považovať ho za svoje vlastníctvo.

Z času na čas musíme opustiť naše bydlisko, lebo „tu nemáme trvalého mesta“. Často sa stáva, že keď sa niekde najviac udomácnime, náhle sme odvolaní odísť preč. Tu je liek na túto ťažkosť. Sám Pán nás chce sprevádzať. Jeho prítomnosť, ktorej súčasťou je Jeho priazeň, spoločenstvo, láska, starostlivosť a moc, bude vždy s na-mi na každej našej ceste. To má väčší význam ako možno slovami vyjadriť, lebo v skutočnosti to predstavuje všetko. Keď je s nami Boh, vlastníme nebo aj zem. Pane, poď so mnou a veď ma tam, kam Ty chceš.

Máme nádej, že nájdeme miesto odpočinku, lebo uvedený text nám to sľubuje. Máme dostať odpočinok, ktorý sám Boh dáva, ktorý vytvára aj zachováva. Jeho prítomnosť spôsobí, že si odpočinieme aj keď sme na ceste, dokonca aj uprostred boja. „Odpočinok!“ – trikrát požehnané slovo. Či smrteľníci to niekedy môžu zakúsiť? Áno, tu máme zasľúbenie a vierou sa naň spoliehame. Odpočinok prichádza od Tešiteľa, od Kniežaťa pokoja a od Otca plného slávy, ktorý si siedmeho dňa odpočinul od všetkých svojich prác. Byť s Bohom znamená odpo-čívať v tom najplnšom zmysle.

C. H. Spurgeon,   Klenotnica Božích zasľúbení

Späť