NEZABUDNI!


Zabúdame viac a viac

Nielen mená nielen tváre

Zabúdame na korene

     z ktorých sme rástli

Zabúdame na to

     čo je veľmi vážne

Na Božie Slovo najmä

 

Zabúdame
     akí sme boli predtým

     než privinul nás Pán

On dal nám veľakrát

     nádej a šancu novú

aby sme v pokání

     Jemu sa oddali

Aby sme začali

     s Ním iba - všetko znovu

 

On odpustil nám mnohokrát

My mnohokrát sme

     sľubovali nápravu

Problémom je

     že často - zabúdame

Na svoje sľuby

Na to že vtedy

     cítili sme úľavu

 

Už nezabudni!

Tento raz dáva ti

     ešte príležitosť

Poslednú možno - nevieme

Už nezabudni

     že Božie dieťa si

A On Tvoj Otec

Milujúci a jediný

Otvor Mu srdce – za Ním choď

Už nezabudni

     že len On tvoja i moja

     je prítomnosť aj budúcnosť

 

                Oľga Adamkovičová

  

Späť