NEBUDEM SA BÁŤ

 

A dnes...spievam:

„Zlož svoju starosť na Pána“

                               lebo

„Nebudem sa báť,

lebo Ty si so mnou, Pane môj...!.

 

Keď Pán je s nami – kto je proti nám?

Takto sa občas pýtame.

A...musím - musíme odpovedať, že „mnohí...“

 

Áno.

Na celom svete je len malé množstvo ľudí,

ktorí dôverujú Bohu v každej situácii života

a...neboja sa.

Väčšina ľudstva Bohu neverí...

 

Občas čítam niečo aj

zo správ a z reportáží na Ukrajine

a tiež tam niekedy zaznieva:

„Modlím sa k Bohu za pokoj...“

„Dôverujem Jeho slovám,

že On má všetku moc...“

„Boh je nad nami a pomôže...“

 

Áno.

Veriaci ľudia Ukrajiny

a všetci – kresťania, ktorí poznajú moc Božiu

a Jeho zasľúbenia, viac ako inokedy.

sa modlia a „dvíhajú svoj hlas“

s prosbou k Najvyššiemu,

aby sa zľutoval,

pomohol,

aby „nedovolil zlu víťaziť“.

 

A Boh Ten, Ktorému dôverujeme

a milujeme Jeho zákon a prikázania,

mlčí a... akoby „nepočul“...

Nerozumieme Jeho mlčaniu.

A...pýtame sa: Prečo?

 

Bojím sa aj napísať niečo,

aby som „neurazila“ Najvyššieho...

ale verím a viem,

že Boh je zvrchovaný Pán.

On hýbe dejinami,

On je TEN, Ktorý pozná dnešok i zajtrajšok...

On vie všetko.

A...dovolil a dovolí...

 

Človek odmieta Boha

a Boh túži po jeho láske

a túži človeka zachrániť.

Práve táto túžba Božia Ho nabáda,

aby človeka upozornil,

aby mu dal príležitosť na zmenu,

aby ho naučil „dôverovať MU v každom čase“.

 

Pane,

v pokore srdca prosím a žobroním:

„odpusť ľuďom ich neveru,

neposlušnosť, nelásku“

tak, ako si odpustil ľuďom Izraela,

keď si ich viedol púšťou do zasľúbenej zeme.

 

Odpusť nám, Tvojim deťom,

keď v mnohom pochybujeme,

keď Ti málo dôverujeme,

keď nechceme počuť a vidieť

Teba a Tvoj hlas

a Tvoje upozornenia...

 

Zmiluj sa nad nami...

A prosím,

aby nás sprevádzala

Tvoja láska a milosť deň čo deň

a jedného dňa

doviedla k Tebe - DOMOV...

Amen

                   Jarka Rečníková

Späť