Nebeská navigácia


Ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany;
ten, ktorý počíta počet hviezd, ich všetky volá menom.
  
                                                  Žalm 147,3-4
 
Oznámil ti, človeče, čo je dobré.  
                                                  Micheáš 6,8
 
 

Keď ešte neboli moderné navigačné systémy, zohrávala – keď bolo potrebné plaviť sa po mori na veľké vzdialenosti – astronomická navigácia veľmi významnú úlohu. Pri tejto „nebeskej navigácii“ sa orientovali cez deň podľa slnka a v noci predovšetkým podľa určitých stálic. Tieto hviezdy majú – ak sa pozeráme na ne zo zeme – taký zanedbateľný vlastný pohyb, že sú vynikajúcim spôsobom vhodné ako pevný oporný bod pre orientáciu.

Tak je to aj v eticko‒mravnej oblasti. Aj tam sú pevné body. Neurčujeme ich my, ale sú určené Bohom.

Ak má byť naša životná cesta úspešná, musíme sa orientovať podľa týchto Bohom daných pevných bodov. Nájdeme ich podrobne ukázané v Jeho knihe, v Biblii.

Žiadny navigátor by sa nespoľahol na svoj cit alebo na svoju životnú skúsenosť, či na väčšinový názor cestujúcich. Loď by nedošla do miesta svojho cieľa.

Rovnako tak je to aj s nami: ten, kto sa v živote riadi vlastnými predstavami alebo názormi druhých a nechce dbať na to, čo hovorí Boh, mieri do nešťastia. „Rany“ a „zlomené srdce“ sú následkom. Ale ten všemohúci Boh, ktorý stvoril hviezdy a ktorý nám dal Svoje prikázania, nás miluje. Chce nás „uzdraviť a obviazať“, keď sme stratili orientáciu a stroskotali. Preto sa musíme k Nemu obrátiť.

„Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste:
Budem kráčať v tvojej pravde.“

                                                 
Žalm 86,11

           GBV, 2023

 

 
 
Späť