Nebeská nádej

„A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej),
všetky veci slúžia na dobro.“
 

                    List Rímskym 8:28

Niektorí ľudia majú zvláštne výsady. Sú to tí, ktorí milujú Boha a ktorí boli povolaní podľa Jeho rady. Nie všetci, ktorí boli povolaní, milujú Boha. Ježiš hovorí, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Medzi povolanými sú ľudia, ktorí toto povolanie prijali a milujú Boha. Všetky veci im spoločne slúžia na dobro.

Slúžiť spolu na dobro znamená, že spolupracujú pre najlepšiu zo všetkých dobrých vecí — pre večnú záchranu duše. Samozrejme, že môžeš mať radosť aj z dočasných dobrých vecí, pokiaľ nebránia tvojmu večnému blahu. Boh pomáha svojim deťom nespočetnými spôsobmi v tomto živote, ktorý určite nie je ľahký. Ako by ti to pomohlo, ak by si stratil svoju dušu?

Boh sa za každých okolností díva na tvoju spásu. Zasahuje do všetkých vecí a umožňuje im slúžiť ti na ceste do neba.

Platí to pre dobré časy aj keď robíš pokrok tu na zemi. Ak miluješ Hospodina, bude ti pomáhať, aby si bol zachránený aj napriek svojmu bohatstvu. Pre bohatého je ťažké byť zachránený, ale Ježiš povedal, že u Boha je všetko možné.

Platí to aj pre naše ťažkosti a zápasy. Toto slovo veľa znamená, keď sa hromadia ťažkosti alebo zažiješ drvivú porážku. Vtedy musíš povedať: Aj toto je v Božej ruke a Boh sa nedotýka mňa alebo rôznych okolností môjho života, ak to nie je nutné pre moju záchranu.

Či si nezažil, že keď v tvojom živote vybledlo veľa pozemských nádejí, nebeská nádej ti zažiarila ako nikdy predtým?

Áno, Boh k tebe prišiel aj napriek bolestným ranám hriechu a stal si sa svedkom nepochopiteľného zázraku Jeho lásky. On čistý sa dotkol tvojich hriechov a zmenil ich na biele ako sneh. Zažil si pritom nepochopiteľnú vec. Tam, kde sa rozmnožil hriech, milosť sa rozmnožila ešte viac. Boh vzal tvoje hriechy a odpustil ich zo svojej milosti. Takto jedná s tým, koho miluje.

               Hans Erik Nissen, www.evs.sk

Späť