Najvzácnejšie kvety

 

Máte radi kvety? Ja áno. Asi by sme ťažko hľadali človeka, kto­rý by na túto otázku odpovedal záporne. Rozličné by však boli asi odpo­vede na otázku, ktorý z kvetov sa vám najviac páči. Ruže, tulipány, narcisy ale­bo obyčajné poľné kvietky? Možností je veľa, pretože je aj veľa rozličných druhov kvetov.


Je však jeden kvet, ktorý máme doma po celý rok. Má svoju charakteristickú vôňu, krehké a na dotyk najjemnejšie lupienky. Má pevnú stonku, ktorá vydrží námahu dňa i nepriazeň počasia. A je pre každého kvetom jedinečným.


Tým kvetom je naša mama. Mama je najkrajším kvetom, ktorý nosíme v na­šom srdci po celý život. Jej vôňa – to je vôňa nedeľných koláčov i mäkkého chlebíka s maslom. Jej lupienky – to sú ruky, ktoré vedia pohladiť i s láskou po­karhať a vedia privinúť do toho najmäkšieho náručia. Jej pevná stonka – to je neprekonateľná výdrž lásky, neúnavné opatrovanie v čase chorôb i ustavičné bdenie v čase odlúčenia. To je mama. Moja i vaša. Pre každého jedinečná. Mama, ktorú nám daroval ne­beský Otec.

 

          zdroj:  časopis Rozsievač 2013 / 05

Späť