Na ktorej strane stojíš?


Vy sa nebojte, lebo viem,
že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!

                                           Matúš 28:5

Vzkriesenie Ukrižovaného „slávou *Otcovou“ (Rimanom 6:4) je sprevádzané dôkazom Božej moci. Anjel, ktorý odvaľuje kameň a zemetrasenie ukazujú, že posledné slovo nemajú politické sily. Boh sa stavia proti ich moci a berie im akoby pôdu pod nohami. Preto strach tých, ktorí strážia hrob; tí „sa chveli a zostali ako mŕtvi“ (verš 4).

Je samozrejmé, že aj ženy, ktoré prišli k hrobu, sú naplnené strachom, ale anjel im hovorí: „Vy sa nebojte.“ Vy predsa hľadáte Ježiša, toho Ukrižovaného – a Ten vstal. Vy stojíte pri boku Toho, ktorý premohol smrť, ktorému – ako o niečo neskôr hovorí Svojim učeníkom – „bola daná všetka moc na nebi a na zemi“ (verš 18). Cez Neho, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, Boh „spravodlivo bude súdiť svet“ (Skutky 17:31). Ale váš trest už zobral na kríži na Seba ako Ukrižovaný. Vy, ktorí v Neho veríte, už neprídete na súd, ale už teraz máte podiel na Jeho živote vzkriesenia (Ján 5:24). Preto sa vy nemusíte báť!

Na ktorej strane prázdneho hrobu stojíme? Pri strážcoch, ktorí musia dbať na to, aby Ježišov hrob zostal zatvorený a všetko mohlo ísť ďalej tak, ako to prebiehalo až doteraz? Potom zostane aj pre nás len strach a zdesenie, najneskôr pred trónom Sudcu sveta, ktorému Otec odovzdal všetok súd (Ján 5:22).

Ak ale stojíme pri tých ženách, ktoré hľadajú Ukrižovaného a poznáme Ho ako svojho Spasiteľa, potom aj pre nás platia – nezávisle na každom životnom postavení – slová: „Vy sa nebojte!

Dobra sejba 2021

Späť