KTO VERÍ V NEHO


Veríš či neveríš

Vážne sa zamysli

Ak najprv čakáš

     na zázraky

možno sa sklameš

     lebo neprídu

A potom budeš

     zahanbený

Tí však čo veria

     snažia sa poznávať

     Božie chodníky

a kráčať po nich iba

Tí vidia v Pánovi

     dôvod svojej viery

Bez Neho im nádej

     na záchranu chýba

Bez Neho nemôžu

     čakať spasenie

Bez viery príde raz

     iba zahanbenie

 

Darmo dnes čakáš

     že vodu pre teba

     premení na víno

Urobil predsa

      omnoho viac

Tvojím je Pánom

Tvojím Spasiteľom

Obeťou na kríži

     On ponúkol ti nádej

     na život s Ním a v Ňom

Kto v Neho verí

     nebude zahanbený

Na hanbu vyjdú tí

     čo sú Mu neverní

 

              Oľga Adamkovičová  (15.1.2023)

Späť