INOU CESTOU


Šli dlhou cestou na ťavách
No nevedeli presne kam
Spravili rozruch
    na kráľovskom dvore
A Herodes mal zrazu strach
 
Až hviezda krásna žiarivá
    im osvetlila nočnú púť
Priviedla ich až k jasličkám
    kde Dieťa Božie spalo sladko
Hneď vedeli že veľkým Kráľom
    je toto malé Pacholiatko
 
Dali Mu dary kráľovské
Padli tam pred Ním na kolená
A domov idúc čuli Boží hlas
    že cesta ich už iná bude
    od jaslí domov z Betlehema
 
Aj my sme tu dnes ako oni
Na ťažkých cestách nášho žitia
    nájsť chceme toho Kráľa kráľov
    čo Lásku Jeho pokoj radosť
    tak silno naše duše cítia
 
Keď nájdeme Ho pamätajme
    že domov sa vrátiť
    máme inou cestou
Vzdialení kráľom tohto sveta
V pokoji láske radosti
Kým stretneme sa s naším Kráľom
 
    v blaženej Jeho večnosti
 
 
               Oľga Adamkovičová
    
Späť