DUCHOVNÉ POZADIE ROCKU

Milí poslucháči Rádia Pokoj,
duchovní súrodenci, pastori, kresťania, priatelia,

v blízkom období je plánované vydanie knihy Petra Kamenca -
- DUCHOVNÉ POZADIE ROCKU & KRESŤAN A ROCK.

Osobným prianím a modlitbou Petra Kamenca je, aby kto bude knihu čítať, bol Pánom Ježišom požehnaný. Aby Jeho slovo vykonalo v životoch každého čitateľa to, kvôli čomu ho posiela.

Ako uviedol sám autor knihy, Kresťanský rock, rocková hudba - to je tak kontroverzná téma a tak tenký ľad, že bolo by veľmi múdre túto vec znova zodpovedne preskúmať a rozsúdiť to v cirkvi skrze Božie slovo a Jeho ducha, lebo ak sa ja sám stanem tým, ktorý vec rozsudzuje, veľmi rýchlo skončím v pasci samo spravodlivosti a stanem sa aj ľahkým terčom zvodu a sebaklamu. V žiadnom prípade nechcem zdieľať túto úvahu a štúdiu v mene Boha, ale chcem hovoriť vo svojom mene na základe svojich skúseností, svojho vnímania Božieho slova, svojho prežívania a rozsudzovania v duchu, keďže nazdávam sa, že aj ja mám ducha Božieho a že aj ja môžem byť pre čitateľa práve tým okom alebo rukou, ktorú potrebuje k tomu, aby sa nenechal zlákať na scestie a či oklamať kompromisom, za ktorým nemusí byť Božie odobrenie... Toto dielo nie je písané len z pohľadu môjho prežívania, ale aj zo skúseností ľudí, ktorí sú odborníkmi v tejto oblasti. V neposlednom rade zdôrazňujem, že náš Boh je Boh chápajúci a súcitný, že Jeho myšlienky nie sú naše a že na rozdiel od nás On hľadí na srdce, a nie na to čo je pred očami. V Biblii je napísané aby sme sa posväcovali, a aby sme sa premieňali od slávy v slávu pohľadom na Neho (Druhý list Korinťanom 3, 18).

Ani ja nemusím momentálne vidieť v mojom živote všetko, čo robím a na čo sa otváram, a čo zároveň nie je sväté a čisté pred Bohom a nemá ten Boží základ. Avšak túžim, aby mi to Boh ukázal, túžim rásť do Jeho podoby, blízkosti a svätosti. Boh je pri mne zhovievavý a trpezlivý a čaká, kým niektoré veci pochopím a uvidím, kým k tomu dorastiem. Tak ako čaká aj na tých, ktorí Ho budú uctievať spôsobom, aký sa páči Jemu, a nie spôsobom, aký sa páči človeku. Verím v Božiu zhovievavosť, milosť a trpezlivosť voči niekomu, kto má rockové pozadie a kto nemá zjavenú podstatu tohto štýlu a kto z lásky naproti Pánovi zloží pieseň pre Neho v tomto štýle.

Cieľom diela je, aby táto úvaha a štúdia čitateľov priviedla do väčšej Božej blízkosti v Jeho milosti a svätosti, aby prebudila väčšiu bázeň naproti osobnému rozsudzovaniu toho, k čomu sa Pán Ježiš priznáva a aby povzbudila ľudí k chvále a uctievaniu Boha podľa Jeho srdca a k pravému poznaniu toho, kto sú tí praví uctievači v duchu a v pravde.

Milí poslucháči Rádia Pokoj, duchovní súrodenci, pastori, kresťania, priatelia,

K tomu aby spomínaná kniha mohla byť vydaná, potrebujeme vaše modlitby a finančnú podporu. Ak Vám túto potrebu Pán Ježiš položí na srdce, uvádzame číslo účtu, na ktoré môžete posielať finančné dary. Do poznámky uveďte prosím: Dar na knihu.

Účet:

SK78 0900 0000 0051 7632 5514 Slovenská sporiteľňa

SK24 8330 0000 0022 0119 0591 FIO banka

Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ( Druhý list Korinťanom 9:7-8).

titulná strana knihy.pdf

zadná strana knihy.pdf

 

Späť