Duch Svätý nás poučuje

                                                                       prehrať
    „A keď príde, poučí svet: o hriechu
    - o hriechu, že neveria vo mňa.“

              Evanjelium podľa Jána 16:8-9

Tu sa rozpráva o konaní Svätého Ducha a Božie Slovo sa vyjadruje veľmi presne. Hovorí, že v deň súdu sa bude človek musieť zodpovedať za svoj účet pred Bohom, za celý svoj život do najmenších detailov. Je to jasné v súvislostiach s Listom apoštola Pavla Rímskym 2:16: „V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.
Keď smeruje človek do zahynutia, je to preto, že neverí v Pána Ježiša, ktorý hovorí: Duch Svätý poučí svet o hriechu, lebo neveria v Neho.
Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby spasil hriešnikov, a to aj tých najväčších. On zaplatil náš účet na Golgotskom kríži. „A dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.“ (Kol 2:14).
Kto verí v Pána Ježiša, nemusí platiť za seba v deň súdu. Pán Ježiš zaňho zaplatil.
Ale všetci, ktorí nie sú v Kristovi, budú musieť zaplatiť účet sami za seba. Ich neposlušnosť ich odsúdi. „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (J 3:36)
Takže Duch Svätý nás poučuje a usvedčuje z hriechu, pretože neveríme v Pána Ježiša. Týmto spôsobom nás chce k Nemu priviesť. K Pánovi Ježišovi, ktorý je naša jediná záchrana, a ktorý nám dáva večný život.
                   Øivind Andersen, www.evs.sk
Späť