Dni dobrej správy

V dňoch 8-12.8.2022 v Istebnom


 Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť!

                                                     Biblia - Izaiáš 55:6

Viac informácii sa dozviete kliknutím na link: 

Pripravujeme | Rádio Pokoj (radiopokoj.sk)

Späť