K veci

  • NÁRODNÉ MODLITEBNÉ RAŇAJKY

    - sa konali 10. júna 2021, v článku je uvedený link na vypočutie záznamu

  • Medzi nemožným a nemožnejším

    Už si sa niekedy ocitol v situácii, kedy bol pre teba jediným východiskom Boh? Možno to bola správa od lekára, ktorá ti nedávala žiadnu reálnu nádej. Možno to bola finančná pohroma... Možno to bol rodinný konflikt, ktorý bolo nemožné vyriešiť...

  • Úkryt

    Kým prehrmí búrka, skry sa v Božom náručí. A keď prehrmí, pre istotu tam aj zostaň. Navždy. Chránený a milovaný Bohom.